Thông báo mới về qui định Đăng TinXEM NGAY

Mua bán rao vặt tại quận 8 chuyên mục Công Nghiệp - Xây Dựng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Quận 8222 rao vặt

TIN ĐĂNG TẠI QUẬN 8 danh mục CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

Đường Dextrose Monohydrate - Fufeng China
 • 0
 • 7
Công ty TNHH...
Trisodium Citrate - Weifang China
 • 0
 • 104

Trisodium Citrate - Weifang China

 • TP. Hồ...14155km
 • 26.000 đ
Công ty TNHH...
Bột chanh Acid Citric Monohydrate - Weifang China
 • 0
 • 223
Công ty TNHH...
Citric Acid Anhydrate - Weifang China
 • 0
 • 139

Citric Acid Anhydrate - Weifang China

 • TP. Hồ...14155km
 • 27.000 đ
Công ty TNHH...
Xanthan gum - Deosen China
 • 0
 • 111

Xanthan gum - Deosen China

 • TP. Hồ...14155km
 • 82.000 đ
Công ty TNHH...
Xanthan Gum - Áo 20kg/thùng
 • 0
 • 101

Xanthan Gum - Áo 20kg/thùng

 • TP. Hồ...14155km
 • 285.000 đ
Công ty TNHH...
Chất tạo ngọt Aspartame - China
 • 0
 • 124

Chất tạo ngọt Aspartame - China

 • TP. Hồ...14155km
 • 290.000 đ
Công ty TNHH...
Phosphoric Acid – China
 • 0
 • 207

Phosphoric Acid – China

 • TP. Hồ...14155km
 • Liên hệ
Công ty TNHH...
Sodium Citrate (Trisodium Citrate) - Weifang China
 • 0
 • 132
Công ty TNHH...
Chất bảo quản Potassium Sorbate – Reipu China
 • 0
 • 130
Công ty TNHH...
Chất tạo ngọt Xilitol - Xylisorb 300 France
 • 0
 • 125
Công ty TNHH...
Sodium Bicarbonate - Solvay Italia
 • 0
 • 125

Sodium Bicarbonate - Solvay Italia

 • TP. Hồ...14155km
 • 15.000 đ
Công ty TNHH...
Calcium Chloride - Italia
 • 0
 • 137

Calcium Chloride - Italia

 • TP. Hồ...14155km
 • 15.000 đ
Công ty TNHH...
Inositol - Hugestone China
 • 0
 • 120

Inositol - Hugestone China

 • TP. Hồ...14155km
 • 149.000 đ
Công ty TNHH...
Sodium Erythorbate – Japan (Chất chống oxi hóa)
 • 0
 • 128
Công ty TNHH...
Sodium Erythorbate - FUSO Nhật
 • 0
 • 136

Sodium Erythorbate - FUSO Nhật

 • TP. Hồ...14155km
 • Liên hệ
Công ty TNHH...
Calcium Lactate - Hà Lan 20kg/bao
 • 0
 • 130

Calcium Lactate - Hà Lan 20kg/bao

 • TP. Hồ...14155km
 • 129.000 đ
Công ty TNHH...
Calcium Lactate - China
 • 0
 • 84

Calcium Lactate - China

 • TP. Hồ...14155km
 • 60.000 đ
Công ty TNHH...
Calcium Lactate - Bỉ
 • 0
 • 114

Calcium Lactate - Bỉ

 • TP. Hồ...14155km
 • 106.000 đ
Công ty TNHH...
Gelatine 250 Bloom - Belgium
 • 0
 • 136

Gelatine 250 Bloom - Belgium

 • TP. Hồ...14155km
 • 250.000 đ
Công ty TNHH...