Thông báo mới về qui định Đăng TinXEM NGAY

Mua bán rao vặt tại quận 5 chuyên mục Công Nghiệp - Xây Dựng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Quận 574 rao vặt

TIN ĐĂNG TẠI QUẬN 5 danh mục CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

HYDROGEN PEROXIDE H2O2 – OXI GIÀ
 • 0
 • 207

HYDROGEN PEROXIDE H2O2 – OXI GIÀ

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
SILICAGEL – HÚT ẨM - HẠT CHỐNG ẨM- H2SiO2
2
 • 0
 • 291
Ms Ngoc
POLY ALUMINIUM CHLORIDE PAC
2
 • 0
 • 165

POLY ALUMINIUM CHLORIDE PAC

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
CỒN ETHANOL C2H5OH
2
 • 0
 • 371

CỒN ETHANOL C2H5OH

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
SÁP PARAFIN / SÁP CỨNG/ SÁP NẤU ĐÈN CẦY
2
 • 0
 • 358
Ms Ngoc
POLYMER ANION/CHẤT TRỢ LẮNG
2
 • 0
 • 277

POLYMER ANION/CHẤT TRỢ LẮNG

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
SẮT (II) CLORUA FeCL2
 • 0
 • 373

SẮT (II) CLORUA FeCL2

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
SẮT (III) CLORUA FeCL3
 • 0
 • 243

SẮT (III) CLORUA FeCL3

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
AMONIUM BICARBONATE / BỘT KHAI / BỘT NỞ / NH4CO3
 • 0
 • 709
Ms Ngoc
ACID STREARIC C17H35COOH – SÁP NHUYỄN
 • 0
 • 176

ACID STREARIC C17H35COOH – SÁP NHUYỄN

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
ACID BORAX – HÀN THE CÔNG NGHIỆP
 • 0
 • 168

ACID BORAX – HÀN THE CÔNG NGHIỆP

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
SODIUM BENZOATE/CHỐNG MỐC
2
 • 0
 • 147

SODIUM BENZOATE/CHỐNG MỐC

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE - STTP
 • 0
 • 134

SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE - STTP

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
SODIUM THIO SULPHATE
 • 0
 • 196

SODIUM THIO SULPHATE

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
PARAFIN OIL – WHITE OIL – DẦU TRẮNG
 • 0
 • 168
Ms Ngoc
TITAN DIOXIDE KA100
 • 0
 • 222

TITAN DIOXIDE KA100

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
ĐỒNG SUNFATE, CUSO4
2
 • 0
 • 232

ĐỒNG SUNFATE, CUSO4

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
AMMONIUM CHLORIDE – MUỐI LẠNH – MUỐI AMONI
2
 • 0
 • 162
Ms Ngoc
CALCIUM CHLORIDE / CaCL2
 • 0
 • 204

CALCIUM CHLORIDE / CaCL2

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc
COLOPHAN - NHỰA THÔNG - TÙNG DƯƠNG
 • 0
 • 160

COLOPHAN - NHỰA THÔNG - TÙNG DƯƠNG

 • TP. HCM14460km
 • Liên hệ
Ms Ngoc