Kể từ ngày 15/10/2019 Quý khách chỉ nạp tiền qua MOMO. Những hệ thống nạp tiền khác tạm thời ngưng để nâng cấp hệ thống. Xem tại đây

DỰ ÁN FLC QUY NHƠN- BÌNH ĐỊNH

  • Bình Định13860km
  • Liên hệ