Đăng mua bán trên ứng dụng, chat với người bán. Tải ứng dụng trangdangtin.com

giá thể MBBR ja_16

  • TP Đà Nẵng13858km
  • Liên hệ

pall ring,vòng tách khí, vòng xử lý khí

  • TP Đà Nẵng13858km
  • Liên hệ

cung cấp đệm vi sinh dạng tổ ong.

  • TP Hải Phòng13341km
  • Liên hệ

cung cấp đệm vi sinh dạng cầu.

  • TP Hải Phòng13341km
  • Liên hệ