Kể từ ngày 15/10/2019 Quý khách chỉ nạp tiền qua MOMO. Những hệ thống nạp tiền khác tạm thời ngưng để nâng cấp hệ thống. Xem tại đây

ami

  • Đã tham gia: 29/05/2017
  • 3 (Được theo dõi)
  • 70 (Đang theo dõi)