Thông báo Hệ thống nạp tiền SMS ngừng hoạt động từ ngày 29/05/2019 Xem tại đây