Container kho 20feet

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ

Container lạnh làm kho lạnh

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ

Container văn phòng 40feet cao 2.9m

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ

Container lạnh 40feet nhiệt độ âm 18

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ

Kho lạnh container 20feet

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ

Container làm kho lạnh 64m3

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ

Container lạnh 40feet làm kho lạnh trữ đông

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ

Container lạnh chứa nông sản

 • TP. Hồ Chí Minh14549km
 • Liên hệ