Thùng container trữ hàng đông lạnh

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Thùng container lạnh 20feet làm kho lạnh

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Container lạnh 20feet bảo quản rau củ

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Container lạnh 10feet bảo quản rau củ quả

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Container lạnh 20feet bảo quản rau tươi

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Container lạnh 40feet bảo quản rau củ quả

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Container lạnh bảo quản rau củ quả

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Container lạnh trữ rau củ quả tươi sống

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ

Container lạnh 40feet trữ đông có sẵn

 • TP. Hồ Chí Minh14155km
 • Liên hệ