Kể từ ngày 15/10/2019 Quý khách chỉ nạp tiền qua MOMO. Những hệ thống nạp tiền khác tạm thời ngưng để nâng cấp hệ thống. Xem tại đây

TIN ĐĂNG TẠI TP. HCM chuyên mục DỊCH VỤ DU LỊCH