Marketting online

- Để thành công trên internet, việc có kế họach rõ ràng và cụ thể cho việc giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng là rất quan trọng. Bạn càng chuẩn bị kỹ thì khả năng thành công lớn.

- Một cuộc giới thiệu sản phẩm thành công không chỉ có thể đem về cho bạn hàng triệu chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày sau khi nó diễn ra, và nó còn có thể kiếm ra khoảng lợi nhuận khổng lồ cho bạn trong một thời gian dài. Nhìn vào những ngày làm việc vất vả, những đêm mất ngủ trong hàng tháng cho tới khi sản phẩm được giới thiệu thì mọi thứ đó đều có giá trị xứng đáng.

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu một c&