Hướng dẫn đăng tin rao vặt

Chọn menu Đăng tin / Đăng rao vặt ở góc phía trên màn hình.

I. Đăng tin trên http://trangdangtin.com

Mọi khách hàng có thể đăng tin trên http://trangdangtin.com

Nếu chưa có tài khoản thì bạn thực hiện các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản ( Có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo Hay Facebook của bạn mà không cần đăng ký ).

2. Đăng nhập


3. Đăng tin

Chú ý:

Thành viên thì được quyền qu