Điều khoản sử dụng

1. Quy định đăng tin khách hàng:

Mọi khách hàng điều có thể đăng tin trên trangdangtin.com.

-  Sau khi đăng ký làm thành viến chính thức, thành viên có thể đăng tin bán hàng miễn phí.

-  Khách hàng khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng rao của mình trên trangdangtin.com.

-  Khách hàng đăng tin rao phải đầy đủ Tên, Giá và Thông tin mô tả cho từng sản phẩm, phải đăng đúng chuyên mục.

-  Bản quyền về tin đăng thuộc chính khách hàng đăng tin, khách hàng đảm bảo tính trung thực, chính xác c