Những trường đại học Mỹ chi phí thấp cho sinh viên quốc tế

Huệ Lê đăng 13:01 | 13/08/2020

Những trường đại học Mỹ chi phí thấp cho sinh viên quốc tế

Những trường đại học Mỹ chi phí thấp cho sinh viên quốc tế. Nguồn ảnh: College Tuition Compare

Chi phí hàng năm cho sinh viên quốc tế tại các trường như ĐH bang Valley City, Đại học Rust... cao nhất là 10.296 USD và thấp nhất 5.790 USD.

Dưới đây là 15 trường tại Mỹ có tổng chi phí được báo cáo thấp nhất cho sinh viên quốc tế trong năm học 2019-2020, theo U.S News.

1Đại học bang Valley City

Địa điểm: Thành phố Valley, Bắc Dakota

Xếp hạng theo U.S News: Top 43 trong số các trường đại học khu vực trung tây

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 10.296 USD

Tổng số sinh viên đại học mùa thu 2018: 1.404

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 23

Đại học bang Valley City

Sinh viên trường Đại học bang Valley City. Nguồn ảnh: vnexpress.net

2Học Viện Công Nghệ bang Oklahoma ở Okmulgee

Địa điểm: Okmulgee, Oklahoma

Xếp hạng U.S News: Top 23 trong số các trường đại học khu vực miền tây

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.960 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 2.403

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 18

3Đại học Rust

Địa điểm: Holly Springs, Mississippi

Xếp hạng U.S News: Top 164 - 215 trong số các trường đại học khai phóng của Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.900 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 846

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 19

Đại học Rust

Trường ĐH Rush. Nguồn ảnh: vnexpress.net

4Đại học bang Dickinson

Địa điểm: Dickinson, Bắc Dakota

Xếp hạng U.S News: Top 48 trong số các trường đại học khu vực trung tây

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.784 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 1.375

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 51

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 55%

5Đại học Broward

Địa điểm: Fort Lauderdale, Florida

Xếp hạng U.S News: Top 65-84 trong số các trường đại học miền nam nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.702 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 40.784

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 1.644

6Đại học bang Henderson

Địa điểm: Arkansas

Xếp hạng U.S News: Top 79 trong số các trường đại học khu vực miền nam nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 8.640 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 3.000

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 40

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 29%

7Đại học bang Bemidji

Địa điểm: Bemidji, Minnesota

Xếp hạng U.S News: Top 92 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.630 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 4,727

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 103

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 45%

8Đại học bang Delta

Địa điểm: Cleverland, Mississippi

Xếp hạng U.S News: Top 79 trong số các trường đại học khu vực miền nam nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.501 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 3.075

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 126

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 50%

9Đại học bang Southwest Minnesota

Địa điểm: Marshall, Minnesota

Xếp hạng U.S News: Top 114 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ.

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.496 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 6.444

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 120

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: N/a

10Đại học bang Minnesota ở Moorhead

Đại học bang Minnesota ở Moorhead

Địa điểm: Moorhead, Minnesota

Xếp hạng U.S News: Top 92 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ.

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.410 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 4.828

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 268

11Đại học bang Bridgewater

Địa điểm: Bridgwater, Massachusetts

Xếp hạng U.S News: Top 108 trong số các trường đại học khu vực miền bắc nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.050 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 9.504

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 45

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: N/a

 

Nguồn: vnexpress.net

Bạn có hài lòng với nội dung này không?